Çamaşır selesi nedir ?

Mecdulin

Global Mod
Global Mod
AamaAAr Selesi Nedir?

AamaAAr selesi, evlerde kullanAlan bir ev aletidir. AamaAAr selesi, giysilerin daha kolay ve daha hAzlA kurutulmasAnA saAlayan, basit bir cihazdAr. AamaAAr selesi, basit bir Aekilde tasarlanmAA olsa da, evlerin AamaAAr bakAmA iAin kullanAlmaktadAr. AamaAAr selesi, AamaAArlarAn kurutulmasAnA hAzlandArmak ve hava koAullarAna gAre AalAAmak iAin birAok tA14rde mevcuttur.

AamaAAr Selesi NasAl AalAAAr?

AamaAAr selesi, AamaAArlarAn kurutulmasAnA saAlamak iAin temel olarak iki yAntem kullanAr. Birincisi, AamaAArAn hava ile kurutulmasAdAr. AamaAAr, aAAk alanlarda kurutulur ve bu sA14reAte, giysilerin A14zerinde kalan su buharlaAAr. Akincisi, AamaAAr selesi yardAmAyla kurutulmasAdAr. AamaAAr, selenin iAinde asAlAr ve sele, kalorifer kovanAndaki sAcak havayA, AamaAArAn A14zerine pA14skA14rterek kurutulmasAnA hAzlandArAr.

AamaAAr Selesi TA14rleri

AamaAAr selesi, farklA tA14rlerde mevcuttur. Temel olarak, AamaAAr selesi A14A tA14rde bulunur: manuel, el selesi ve elektrikli sele. Manuel sele, AamaAArAn A14zerinde asAlA ve kalorifer kovanAndan gelen sAcak havanAn AamaAArAn A14zerine pA14skA14rtA14lmesini saAlayan basit bir cihazdAr. El selesi ise, manuel sele ile benzer Azelliklere sahiptir. Ancak, kalorifer kovundan gelen sAcak havanAn A14zerine pA14skA14rtA14lmesi iAin elle hareket etmesi gerekir. Elektrikli sele ise, kalorifer kovundan gelen sAcak havanAn AamaAAr A14zerine pA14skA14rtA14lmesini saAlayan dijital bir cihazdAr.

AamaAAr selesi, AamaAArlarAn evlerde daha kolay ve daha hAzlA kurutulmasAnA saAlayan bir ev aletidir. AamaAAr selesi, basit bir Aekilde tasarlanmAA olsa da, evlerin AamaAAr bakAmA iAin kullanAlmaktadAr. AamaAAr selesi, AamaAArlarAn kurutulmasAnA hAzlandArmak ve hava koAullarAna gAre AalAAmak iAin A14A tA14rde mevcuttur: manuel, el selesi ve elektrikli sele.