Şirketler: Yüzde 20 daha fazla iflas – sözde iflas dalgasının gerçek anlamı

çörek

New member
BENAlmanya’da daha fazla şirket yeniden iflas ediyor ve özel iflasların sayısı da artıyor. Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) şu anda sunduğu veriler ön hazırlık niteliğinde ancak eğilim açık.

Buna göre Eylül 2023’te geçen yılın aynı ayına göre neredeyse beşte bir (yüzde 19,5) daha fazla kurumsal iflas yaşandı. Ağustos ayında bu rakam yüzde 13,8 ile bir önceki yıla göre oldukça yüksekti. Temmuz ayı için nihai değerler zaten mevcut ve Destatis’e göre bunlar 2022’ye göre yüzde 37,4 daha yüksekti.

2022 yılında toplam 14.600 civarında şirket iflas başvurusunda bulundu ve yaklaşık 4.200 vakada varlık yetersizliği nedeniyle prosedür reddedildi. 2023 yılında daha fazla şirketin iflas edeceği şimdiden belli.

Kaynak: İnfografik WELT


Ancak hiçbir uzman “iflas dalgası”ndan bahsetmek istemiyor. Bugünün perspektifinden bakıldığında yaklaşık beşte bir oranında makul bir artış olsa bile, toplam iflas sayısı hâlâ 18.700’den fazla şirketin iflas ettiğini veya iflas ettiğini ilan ettiği 2019 seviyesinin altında olacaktır.


ayrıca oku
Bu tutarsızlık şaşırtıcı çünkü ekonomik durum 2019’a göre belirgin şekilde daha kötü. O zamanlar, korona pandemisinden önceki geçen yılda, Alman ekonomisi reel anlamda yalnızca yüzde 1,1 oranında ılımlı bir büyüme göstermişti. Ancak Avrupa’nın en büyük ekonomisi ne enerji krizindeydi ne de şirketler süregelen tedarik darboğazlarından ve hızla artan hammadde fiyatlarından etkilenmedi. Önemli bir maliyet unsuru olan faiz oranları da önemli ölçüde düştü.

Son tahminlere göre, enflasyon düşüldükten sonra yerel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) bu yıl yüzde 0,5 oranında azalması bekleniyor. Almanya, 2023’te resesyona girecek tek büyük Batı ekonomisi ve çok sayıda ekonomik göstergenin gösterdiği kötü ruh hali göz önüne alındığında, daha fazla temerrüt beklenebilir.


İflaslar konusunda daha fazla bilgi


Büyük mağaza zinciri Galeria Karstadt Kaufhof da bu yıl iflas başvurusunda bulundu


GettyImages-1436160152_Yaklaşan “çoklu kriz”
Uzmanlar hâlâ gelişmeyi daha yakından analiz etmeyi öneriyor. Çünkü karar vericilere hem ekonomik hem de politik açıdan baş ağrısı yaşatacak yönleri mutlaka barındırıyor. DZ Bank ekonomisti Claus Niegsch, “Kurumsal iflaslar, iflasların sıklığı ve alacakların miktarı bir süredir yeniden artıyor ve bu da önemli ölçüde artıyor olsa da, bu göstergelerin mevcut seviyesi hala nispeten düşük” diyor.

2019 yılında iflas bildirimlerinin sayısı kriz öncesi seviyenin altında kalacak olsa da gelişmenin yakından takip edilmesi gerekiyor. “Sektör düzeyinde, uzun vadeli bir karşılaştırmada henüz aşırı bir iflas sıklığı görülmedi, ancak alt sektörlere ayrıntılı bir bakış, buradaki riskin bazı durumlarda önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösteriyor.”

Konaklama ve bakım sektörlerindeki toptancılar arasında iflaslar artıyor


Toptancılar açısından iflas oranı 2023’ün ilk altı ayında en büyük sıçramayı yaptı. Sanayi ve konaklama sektörünün yanı sıra hastane ve bakım sektöründe de daha fazla iflas yaşandı. İnşaat sektöründe, perakendede, taşımacılık ve depolama sektörlerinde ruh hali 2022’de zaten değişmişti ancak bu yıl daha da kötüleşti.

İnşaat firmaları ve esnaf, artan finansman maliyetleri nedeniyle inşaat ruhsatlarında yaşanan çöküşün sıkıntısını yaşıyor. Ancak burada da mutlak rakam on ya da 20 yıl öncesinden daha düşük. Örneğin 2011 yılında 30.100 davada iflas tespit edildi.

Olası bir açıklama “zombifikasyon” olarak adlandırılabilir. 2020’deki Corona krizi sırasında politikacılar iflas yasasına müdahale etti ve şirketlerin resmi iflastan kaçınma seçeneklerini genişletti; diğer şeylerin yanı sıra, iflas başvurusunda bulunma zorunluluğu da askıya alındı.


Kaynak: İnfografik WELT


Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2016-2022 yılları arasında aşırı düşük faiz politikası izlemesi, şirketlerin finansmanını tarihsel olarak ucuz hale getirdi. Bir teoriye göre bu, “ölmeyen” şirketlerin, yani ucuz merkez bankası parası olmadan hayatta kalamayacak olan, ancak finansman tarafında yüksek maliyetlerle bile neredeyse hiç maliyet olmadığı için faaliyetlerini sürdüren şirketlerin oluşmasına yol açtı. borç seviyeleri.

Bu zombileştirme teorisi bilimde tartışmalıdır. Buna karşıt görüş ise, eğer bir şirketin geçerli bir iş modeli yoksa, düşük finansman maliyetlerinin pek bir fark yaratmadığıdır.

DZ Bank ekonomisti Niegsch, “İflas başvurusunda bulunma yükümlülüğünün askıya alınmasının gerçekten zombi şirketlerin ortaya çıkışında bir artışa yol açıp açmadığı ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde netleşecek” diyor. Daha sonra sık kullanılan, düşük faizli, uzun vadeli kredilerin vadesi yavaş yavaş dolacaktı.

Yani henüz son söz söylenmedi. Artan sermaye piyasası faiz oranları, özellikle gayrimenkul geliştiricilerinin diğer şeylerin yanı sıra bazen kısa vadeli krediler alıp daha sonra nispeten hızlı bir şekilde yeniden finanse etmek zorunda kaldıkları gayrimenkul sektöründe ilk kurbanları aldı.


ayrıca oku
Faizin üç veya dört katına çıkması, hesaplamanızı hızla bozabilir. Diğer sektörlerde çok yüksek faiz oranlarıyla yeniden finansman daha uzun sürüyor.

Ancak resesyonun ortasında hala nispeten düşük sayıdaki şirket iflaslarının arkasında başka bir olgu daha olabilir ve bu, potansiyel olarak Alman ekonomisinin uzun vadeli büyüme beklentileri için bir uyarı işareti olabilir.

Almanya’daki İflas Yöneticileri ve Yöneticileri Profesyonel Birliği (VID), “Birçok kurumsal krizin uzun vadeli nedenleri var” diyor. Geçen yılın aynı ayına göre artış dikkat çekici ancak iflas hareketliliği artık önceki yıllarda olduğu kadar yoğun değil: 2019, yüzyılın en düşük değerini kaydetti.

Aşırı bürokrasi ve genç yetenek eksikliği


İflas yöneticisi ve VID başkanı Christoph Niering, bu gelişmenin Corona yıllarından itibaren hükümet destek önlemlerinin kaldırılmasıyla veya artan enerji fiyatlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor: “Bu sorunların mevcut iflas olayları üzerinde yalnızca küçük bir etkisi var.” İflas tetikleyicisi olarak Ona göre, yerleşik iş modellerinin varlığına yönelik tehditler belirlenmelidir.

Bunlar genellikle şirketlerin bir bütün olarak Almanya’ya yatırım yapmasını engelleyen faktörlerle aynı; özellikle de yaygın bürokrasi ve genç yetenek eksikliği. Yıllardır start-up sayısı azalıyor.

Destatis araştırmasına göre, 2022 yılında Almanya’da, örneğin birden fazla çalışanı istihdam eden, ekonomik öneme sahip yalnızca 115.000 civarında şirket kurulacak. Bu 1990’lardan bu yana en düşük rakamdı. Örneğin 2004’te 174.000 civarındaydı.


ayrıca oku
Bir şirket kurulduktan beş ila sekiz yıl sonra iş modelinin beklentilerin aksine işlemediğinin ortaya çıkmasıyla iflaslar daha yaygın hale geliyor. Bu şekilde bakıldığında, daha fazla sayıda iflas, her şey yolunda gitmese bile yeni fikirlerin denendiği canlı bir ekonomiye işaret edebilir.

Ancak hiç şüphe yok ki bürokrasi ve genç yetenek eksikliği, zanaat sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri bunaltıyor. Serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri de baskıyı hissediyor.

Lexware Genel Müdürü Christian Steiger, “Son üç yıl birçoğu için son derece stresli geçti ve ufukta hâlâ sonu görünmüyor” diyor. Önce pandemi, ardından Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı savaşı, bunun sonucunda ortaya çıkan enerji krizi ve yüksek enflasyon ve şimdi de kalifiye işçi sıkıntısı şirketlerde giderek kendini hissettiriyor.

Lexware anketine göre, 2022 gibi erken bir tarihte, serbest meslek sahibi kişilerin ve küçük ve orta ölçekli şirketlerden sorumlu olanların üçte biri, işlerini yürütmeye devam edip edemeyecekleri konusunda ciddi şüphelerini dile getirdi ve yaklaşık yüzde 16’sı bunu düşüneceğini bile belirtti. mali durum göz önüne alındığında işi tamamen bırakmak.

Kişisel iflaslar, zaman şirket iflaslarının gerisinde kaldıkça artıyor


Bu aynı zamanda kişisel iflasların sayısını da etkiler. Destatis’e göre Temmuz 2023’teki sayıları bir önceki yıla göre yüzde 6,9 daha fazlaydı. Ama kanun değişikliği nedeniyle burada özel bir etki oluştu.

Leipzig finans uzmanı Daniel Franke, “2021’de özel iflaslar önceki yıla göre yüzde 94 arttı” diye anımsıyor. Bu durum, tüketici iflaslarında kalan borç tasfiye prosedürünün altı yıldan üç yıla kısaltılmasıyla açıklanabilir.


Kaynak: İnfografik WELT


Bu nedenle aşırı borçlu özel kişilerin çoğu, iflas başvurusunu geri çekti ve 2021’den itibaren başvuruda bulundu: “Bu, bir yandan 2021’deki vaka sayısında yaşanan patlamayı, diğer yandan da vaka sayısında yaşanan düşüşü açıklıyor. 2022’de bu yakalama etkisi artık sona erdi.”

Franke’ye göre mevcut rakamlar, özel sektör iflas dalgasının yavaş yavaş yeniden oluştuğunu gösteriyor. “Kurumsal iflaslar, çalışanların işten ayrıldığı zaman aralığı nedeniyle özel iflasların sayısı üzerinde yalnızca gecikmeli bir etkiye sahiptir.”

Artan asgari ücret, artan yurttaş ödeneği ve işgücü piyasasının nispeten sağlam durumu, yüksek faiz oranları aksini gösterse bile, şu ana kadar daha fazla özel şahsın iflas ettiğini beyan etmesini engelledi. Çünkü bunlar şirketlere ve özel hanelere eşit yük getiriyor.


Burada üçüncü taraflardan içerik bulacaksınız

Gömülü içeriğin görüntülenmesi için, üçüncü taraf sağlayıcılar olarak gömülü içeriğin sağlayıcıları bu izni gerektirdiğinden, kişisel verilerin iletilmesi ve işlenmesine ilişkin geri alınabilir onayınız gereklidir. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Anahtarı “açık” konuma getirerek bunu kabul etmiş olursunuz (herhangi bir zamanda iptal edilebilir). Bu aynı zamanda GDPR Madde 49 (1) (a) uyarınca belirli kişisel verilerin ABD dahil üçüncü ülkelere aktarılmasına ilişkin onayınızı da içerir. Bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Sayfanın altındaki anahtarı ve gizliliği kullanarak onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.