Mutlak ve nispi eşitlik nedir ?

Bitul

Global Mod
Global Mod
Mutlak ve nispi esitlik, matematikte iki degerin birbirine esit olup olmadgnn incelenmesinde kullanlan kavramlardr. Esitligin ne zamana kadar gecerli oldugunu ve ne zaman dogru oldugunu belirlemek icin iki farkl yaklasm vardr. Bu makalede, mutlak ve nispi esitlik arasndaki farklarnn nasl anlaslacag incelenecektir.

Mutlak Esitlik

Mutlak esitlik, her durumda ve her kosulda esit olduklarn ifade eder. Mutlak esitligin ifadesi, ''a = b'' olarak verilir. Mutlak esitlik dogru olmas durumunda, her iki terim arasndaki fark sfr olmaldr. Ayrca, her iki tarafn degerleri esit olmaldr.

Nispi Esitlik

Nispi esitlik ise, belirli bir durumda ve belirli kosullarda esit olduklarn ifade eder. Nispi esitlik ifadesi, ''a b'' olarak verilir. Nispi esitlik dogru oldugunda, her iki taraf arasndaki fark cok kucuk olmaldr. Ayrca, her iki tarafn degerleri yaklask olarak esit olmaldr.

Mutlak ve Nispi Esitlik Arasndaki Farklar

Mutlak ve nispi esitlik arasndaki en onemli fark, iki taraf arasndaki farktr. Mutlak esitlik oldugunda, her iki taraf arasndaki fark sfr olmaldr. Nispi esitlik oldugunda, her iki taraf arasndaki fark cok dusuk olmaldr.

Mutlak esitlik, dogru oldugunda, iki taraf arasndaki degerler tam olarak esittir. Nispi esitlik ise, dogru oldugunda, iki taraf arasndaki degerler yaklask olarak esittir.

Mutlak ve nispi esitlik arasndaki diger bir fark, olaslktr. Mutlak esitlik oldugunda, her iki taraf arasndaki olaslk sfrdr. Nispi esitlik oldugunda, her iki taraf arasndaki olaslk cok dusuktur.

Son olarak, mutlak ve nispi esitlik arasndaki fark, matematiksel yaklasmdr. Mutlak esitligin matematiksel yaklasm, tam esitlik temeline dayanr. Nispi esitlik ise, yaklask esitlik temeline dayanr.

Sonuc olarak, mutlak ve nispi esitlik arasndaki farklar, iki taraf arasndaki fark, olaslk ve matematiksel yaklasm olarak ozetlenebilir.