Güdülenmiş Davranışın Özellikleri Nelerdir ?

Efe

New member
Güdülenmiş Davranışın Özellikleri

Güdülenmiş davranışlar, insanların içsel veya dışsal faktörlerden etkilenerek belirli bir amaca doğru yönlendirilmiş davranışlarını ifade eder. Bu yazıda, güdülenmiş davranışların özelliklerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

1. İçsel ve Dışsal Faktörlerin Etkisi

Güdülenmiş davranışlar, hem içsel (kişisel motivasyonlar, değerler, inançlar) hem de dışsal (çevresel faktörler, ödüller, cezalar) etkenlerden etkilenir. İçsel güdüler, kişinin kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda davranmasını sağlarken, dışsal güdüler, çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.

2. Belirli Bir Amaca Yönlendirilmişlik

Güdülenmiş davranışlar, belirli bir hedefe veya amaca doğru yönlendirilmiştir. Kişi, bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları atar ve motivasyonunu korur.

3. İçsel Memnuniyet ve Dışsal Ödüller

Güdülenmiş davranışlar genellikle içsel memnuniyetle sonuçlanır. Kişi, amacına ulaşmanın verdiği içsel tatmin ile ödüllendirilir. Ancak bazen dışsal ödüller de güdülenmiş davranışları etkileyebilir.

4. Kendi Kontrolü Altında Olma

Güdülenmiş davranışlar, kişinin kendi kontrolü altında gerçekleşir. Kişi, kendi isteğiyle ve iradesiyle belirli bir amaca doğru yönlendirilir.

5. Zaman İçinde Değişkenlik Gösterebilme

Güdülenmiş davranışlar, zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Başlangıçta dışsal faktörlerle başlayan bir motivasyon, zamanla içselleştirilerek içsel bir güdüye dönüşebilir veya tam tersi olabilir.

6. Belirli Bir Bağlamda Gerçekleşme

Güdülenmiş davranışlar, genellikle belirli bir bağlamda gerçekleşir. Kişi, çevresel koşullar ve içsel faktörlerin etkisiyle belirli bir durum veya ortamda belirli bir davranışı sergiler.

Güdülenmiş davranışlar, insanların içsel ve dışsal faktörlerden etkilenerek belirli bir amaca doğru yönlendirilmiş davranışlarını ifade eder. Bu davranışların özellikleri, kişinin içsel motivasyonu, dışsal etkenler ve belirli bir amaca yönlendirilmişlik gibi faktörlerle şekillenir.