Asabiyet ne demek Diyanet

Bitul

Global Mod
Global Mod
Asabiyet Ne Demek Diyanet?

Asabiyet, hakim olan dini inançların, geleneklerin veya düşüncelerin toplum içerisinde ön plana çıkarak, ortak inanç ve identitenin oluşmasını sağlamak için kullanılan bir kavramdır. Diyanet işleri başkanlığı tarafından kabul edilen tanım, asabiyetin; “Bir toplumun, dini, sosyal, kültürel, ekonomik, idari, siyasi ve hukuki alanda ortak çıkarlarının korunması için güçlerini birleştirmeye yönelik bir arzu ve davranışını” ifade etmektedir.

Asabiyetin İslam'daki Anlamı

İslam'da asabiyet, bir toplumun ortak değerleri ve inançlarını korumak için birlikte hareket etmesidir. Asabiyet, Hz. Peygamber (s.a.v) çağında, Müslümanların birbirlerinin yardımlaşmasını ve korunmasını sağlamak için kurdukları tüm örgütlenme ve seferleri vesilesiyle önem kazanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.), Medine'de çok kültürlü toplumların varlığını göz önünde bulundurarak, “İslamiyetten önceki asabiyetleri” bertaraf etmek için çeşitli önlemler almıştır.

Asabiyetin İslam Hukukunda Yeri

İslam hukuku, asabiyetin hakim olan dini inançların, geleneklerin veya düşüncelerin toplum içerisinde ön plana çıkarak, ortak inanç ve identitenin oluşmasını sağlamak için kullanıldığına dair bir düzenleme yapmaktadır. İslam hukukunda, asabiyetin sosyal, kültürel, ekonomik, idari, siyasi ve hukuki alanda çalışmalarını desteklemek için önemli rol oynadığı belirtilmektedir.

Asabiyetin İslam Ahlakına Etkisi

Asabiyetin, İslam ahlakına etkisi, kendi kültürüne ve inancına göre hareket etmek için insanlara karşı sorumluluklarının anlaşılmasını teşvik etmektir. Asabiyet, İslam ahlakının temel ilkelerine uygun olarak, insanların dürüstlük, namuslu olmak, saygılı olmak, yardımlaşmak ve birbirlerine karşı sevgi göstermek gibi konulara önem vermesini sağlamaktadır.