Vardama nedir TDK ?

Eda

Global Mod
Global Mod
Vardama nedir? TDK tarafndan

Vardama, Turk Dil Kurumu (TDK) tarafndan kullanlan bir terimdir. TDK, Turkcenin uslubi ve olculu dilbilgisi uzerine calstgndan kendine ozgu terimler gelistirmistir. Vardama, TDKnn bu ozel terimleri arasndadr.

Vardama Nedir?

Vardama, Turk Dil Kurumu tarafndan gelistirilen bir dilbilgisi terimidir. Vardama, bir sozcugun sekil ve anlam olarak ozel bir sekilde duzenlenmesi olarak tanmlanabilir. Vardama'da, sozcuklerin cogul, tekil veya ozel bicimleri arasndaki farklarn dikkate alnmas gerekir. Cogunlukla, vardama bir sozcuk veya cumlenin ozel bicimlerini ayrt etmek icin kullanlr.

Vardama Sozcuklerinin Bir Ornegi

Vardama sozcuklerinin bir ornegi olarak, "gelmek" kelimesi verilebilir. TDK tarafndan tanmlanms bir vardama sozu olarak, "gelmek" sozcugunun tekil, cogul ve ozel bicimleri asagdaki gibidir:

Tekil: Geldi
Cogul: Geldiler
Ozel: Gelse

Vardama Kullanm

Vardama, Turk Dil Kurumu tarafndan uslubi ve olculu dilbilgisi uzerine calslan bir terim olarak kullanlr. Vardama, Ingilizce ve diger dillerdeki verb tense veya verb formlar gibi, bir sozcugun tekil, cogul veya ozel bicimlerini ayrt etmek icin kullanlr. Vardama, ozellikle cumlelerin anlamnn dogru bir sekilde alglanmas icin onemlidir.

Sonuc

Vardama, Turk Dil Kurumu tarafndan gelistirilen bir dilbilgisi terimidir. Vardama, bir sozcugun tekil, cogul ve ozel bicimlerini ayrt etmek icin kullanlr. Vardama, Turkcenin uslubi ve olculu dilbilgisi uzerine calslan bir terim olarak kullanlr ve cumlelerin anlamnn dogru bir sekilde alglanmas icin buyuk oneme sahiptir.